• 50. rocznica śmierci ks. płk Józefa Jońca

    Ks. ppłk Jozef Joniec urodzony 11 marca 1900 roku w Limanowej, zmarł w Oświęcimiu 21 grudnia 1956 roku. Żołnierz legionista, obrońca Lwowa i uczestnik wojny polsko-bolszewickiej roku 1920. Kapelan 3 Dywizji Strzelców Karpackich na szlaku bojowym Tobruk, Monte Cassino, Bolonia, duszpasterz wojskowy w Anglii. Proboszcz w Balinie, Woli Justowskiej i dziekan w Oświęcimiu. Czytamy na jednej z pamiątkowych tablic wmurowanych w północnej ścianie limanowskiej bazyliki. 20 grudnia 2006 roku spotkali się ludzie, którzy w różny sposób związani byli lub są z tą postacią. 50 rocznica śmierci stała się niepowtarzalną okazją poznania tego niezwykłego człowieka.

    Inicjatywa uroczystych obchodów zrodziła się dzięki współpracy dyrektora limanowskiego muzeum pana Jan Wielek z zainteresowanymi historią własnej parafii mieszkańcami Balina. Burmistrz Miasta Limanowa i dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych nr 3 w Limanowej w związku z przypadającą rocznicą postanowili zaprosić przedstawicieli Balina i Luszowic.

    Uroczystości rozpoczęła msza święta w Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej. Witając zgromadzonych wiernych ksiądz prałat Jozef Poręba w ciepły sposób zwrócił się do uczniów słowami - sądzę, że świętej pamięci ks. płk Jozef Joniec cieszy się i raduje, jest mile zaskoczony, że tak wiele dzieci i młodzieży przyszło na wspomnienie jego śmierci. To również  do nich przede wszystkim skierowane były słowa homilii ks. płk Januarego Wątroby wikariusz biskupiego do spraw koordynacji dziekanów wojskowych. Charakteryzując postać księdza Jońca zwrócił uwagę na wartości, którymi kierował się w swoim życiu.. Podkreślił znaczenie domu rodzinnego i szkoły w wychowaniu młodego człowieka. Nauczycielom, wychowawcom i władzom samorządowym przypomniał znane słowa hetmana Jana Zamoyskiego, że takie będą Rzeczpospolite jakie ich młodzieży chowanie. Na zakończenie podkreślił, że ks. płk Jozef Joniec kierował się w życiu jedną zasadą – jeżeli coś robić to robić najlepiej jak się potrafi z całym zaangażowaniem i poświęceniem.

    Po nabożeństwie złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową, następnie goście udali się do budynku Zespołu Szkół Samorządowych Nr 3 w Limanowej. Tutaj po obejrzeniu zgromadzonych przez szkołę materiałów historycznych związanych z ks. płk Józefem Jońcem rozpoczął się okolicznościowy program artystyczny. Przy wygaszonych światłach można było dosłownie i w przenośni dostrzec pełną zadumy sylwetkę księdza, który patronuje szkole. Na tle nastrojowej muzyki i poezji uczniowie przypomnieli jego biografie. Dyrektor szkoły i burmistrz miasta Marek Czeczótka podzieli się swoimi wspomnieniami z uroczystości nadania imienia szkole w roku 1996. Wśród wybitnych ludzi związanych z Limanowszczyzną to właśnie On zajmuje szczególne miejsce- mówił Wiesław Wojtowicz - całe jego życie było służbą dla Ojczyzny, dla nas stało się wzorem. Przedstawiciel władz oświatowych pogratulował szkole wybrania wielkiego człowieka godnego naśladowania na patrona szkoły. Gospodarze miasta podczas uroczystości podziękowali za przybycie delegacji z Balina, z kolei burmistrz Stanisław Dusza przekazał w ramach podziękowania pamiątkowe zdjęcie Chrzanowa, nie ukrywając przy tym wzruszenia. Uroczystości uświetniła swoim przybyciem pani Maria Kazimierczak, siostrzenica księdza Jońca, która wręczyła nagrody laureatom szkolnych konkursów zorganizowanych z okazji rocznicy.

    Zakończeniem obchodów było otwarcie wystawy i sesja popularno-naukowa w Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej zatytułowana Ksiądz Józef Joniec 1900-1956. Kapłan, żołnierz, patriota. Jan Wielek przedstawił wyniki najnowszych badań historycznych. Przypomniał i uzupełnił fakty związane ze szlakiem bojowym księdza pułkownika. Od doświadczeń legionowych poprzez wojnę polsko-bolszewicką i wreszcie szczególna rolę, jaką pełnił w polskich siłach zbrojnych na Zachodzie. Wyraźnie zarysował postać żołnierza odważnego gotowego poświęcić swoje życie dla Ojczyzny. Referat pana Jerzego Bogacza odsłonił artystyczną duszę ks. płk Józefa Jońca. Fragmenty wierszy oraz ich analiza dały jednoznaczną odpowiedz na postawione na wstępie pytanie – czy ksiądz Joniec był poetą? Uszlachetnianie świata – tak widział role poezji ksiądz w żołnierskim mundurze. Dzięki uprzejmości pani Marii Kazimierczak po raz pierwszy zaprezentowano kartkę z pamiętnika z dedykacją księdza dla swojej małej siostrzenicy. Uzupełnieniem tematu były zaprezentowane na wystawie grafiki charakteryzujące się pewna kreską i ciekawą kolorystyką.

    Niezwykle interesujące okazały się materiały przygotowane przez gości z Balina. Dzięki nim krótka wzmianka w oficjalnej biografii ks. płk Józefa Jońca o pobycie i pracy w tej parafii została znacznie wzbogacona. W świetle nowych dokumentów jawi się nasz rodak jako niezwykła i charyzmatyczna osobowość, świetny organizator i budowniczy kościoła. Z polecenia księcia arcybiskupa Adama Sapiehy w trudnych warunkach stworzył silną wspólnotę parafialną, która do dziś z szacunkiem i wdzięcznością wspomina swojego pierwszego proboszcza. Trwała jak mury balinieckiej świątyni okazał się również ludzka pamięć. Przybyli na spotkanie mieszkańcy Balina i Luszowic z dumą wspominali swoje związki ze proboszczem lat międzywojennych. Przykładem mogą być wspomnienia pan Eugeniusza Siata z lat 1930-1940.

    Bogatsi o nowe informacje goście obejrzeli zgromadzone na wystawie archiwalne fotografie, dokumenty i pamiątki często prezentowane po raz pierwszy. Zwiedzający mogli porozmawiać, przedstawić nieznane dotąd wydarzenia, podzielić się swoimi uwagami. Na portalu internetowym Balina kilka dni po zakończeniu uroczystości czytamy: Obchody pięćdziesiątej rocznicy śmierci Księdza Jońca to bezcenne doświadczenie, które mam nadzieję otworzy drogę do współpracy i dalszej wymiany doświadczeń, materiałów dotyczących osoby Kapłana, Żołnierza, Człowieka w osobie Józefa Jońca. Jak je wykorzystamy zależy tylko od nas.

    Poznawanie drugiego człowieka to proces złożony i długotrwały szczególnie w przypadku tak ciekawej postaci, jaką był ks. płk Józef Joniec. Kapłan, który urodził się w Limanowej i zawsze był emocjonalnie z nią związany większość swojego życia spędził z dala od niej. Ta ziemia ukształtowała jego charakter, który później doceniali wierni diecezji krakowskiej oraz żołnierze polscy  na Bliskim Wschodzie, Afryce i we Włoszech. Dzięki takim spotkaniom postać księdza Józefa Jońca to nie tylko krótka notka biograficzna ale barwna osobowość.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. płk. Józefa Jońca w Limanowej
   • (18) 3371401
   • Fax: (18) 3379 282 (18) 3379 281 sekretariat (18) 3379 285 pokój nauczycielski (18) 3379 286 świetlica (18) 3379 287 higienistka (18) 3379 288 pedagog (18) 3379 289 logopeda (18) 3379 290 hala sportowa
   • ul. S. Jordana 3 34-600 Limanowa Poland
   • Inspektorem ochrony danych osobowych jest p. Magdalena Buczak, iod@miasto.limanowa.pl
  • Logowanie