• Budynek

    Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. płk. Józefa Jońca mieści się przy ulicy Stanisława Jordana w Limanowej. 


    Szkoła zastała oddana do użytku 30 sierpnia 1965 roku. Zgodnie z zamysłem projektantów budynek przewidziany był dla 410 uczniów. Kierownikiem szkoły została Karolina Czułowska.


    Rosnąca liczba uczniów zmusiła władze oświatowe w 1987 roku do podjęcia decyzji o rozbudowie szkoły. Od tego czasu miały tez miejsce liczne remonty budynku:


    - przebudowa dachu /1995-1996/
    - remont kapitalny sali gimnastycznej /1997/
    - modernizacja kotłowni /1995/
    - wymiana okien i drzwi wejściowych /2003/

    - ocieplenie budynku /2003/

    - budowa hali sportowej /2005/
    - wymiana wewnętrznej stolarki /2009/
    - remont klatek schodowych /2011/

    - na bieżąco doposażane są sale lekcyjne w sprzęt i pomoce dydaktyczne


    Obecnie budynek składa się z 3 segmentów. Szkoła dysponuje w sumie 27 salami lekcyjnymi. Znajdują się tu:


    - wszystkie pracownie  wyposażone w sprzęt audiowizualny /komputery, projektory, tablice multimedialne/,
    - biblioteka i czytelnia z dostępem do Internetu,
    - świetlica,
    - jadalnia,
    - pokój nauczycielski,
    - gabinet do terapii sensorycznej,
    - gabinet psychologa i pedagoga,
    - gabinet logopedy,
    - 2 sale do zajęć rewalidacyjnych,
    - gabinet pomocy przedlekarskiej,
    - kuchnia z zapleczem,
    - hala sportowa /wyposażona w szatnie, natryski, pomieszczenia WC – w tym jedno przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
    - sala gimnastyczna,
    - sala języków obcych,
    - pracownia informatyczna.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. płk. Józefa Jońca w Limanowej
   • (18) 3371401
   • Fax: (18) 3379 282 (18) 3379 281 sekretariat (18) 3379 285 pokój nauczycielski (18) 3379 286 świetlica (18) 3379 287 higienistka (18) 3379 288 pedagog (18) 3379 289 logopeda (18) 3379 290 hala sportowa
   • ul. S. Jordana 3 34-600 Limanowa Poland
   • Inspektorem ochrony danych osobowych jest p. Magdalena Buczak, iod@miasto.limanowa.pl
  • Logowanie