• Uroczystość nadania imienia szkole

    "Szukajcie prawdy jasnego płomienia

    szukajcie nowych, nieodkrytych dróg".

    /A. Asnyk "Do młodych"/

    W mury "Trójki" wpisało swą historię kilka pokoleń młodych Limanowian. Zamyśleni nad tym, co z lat pełnych wiary w świat i ludzi, lat ideałów, marzeń i postanowień spełniło się, a co sprawiło zawód i rozczarowanie, nie poprzestawano na tym czego już dokonano. Szukano prawdy.

    Wiosną 1996 roku rozpoczęto pracę wychowawczą nad poznaniem postaci księdza pułkownika Józefa Jońca - Limanowianina.

    Dostrzeżono w Nim przede wszystkim gorący patriotyzm, ofiarną miłość, wytrwałość w dążeniu do celu, chęć służenia innym, odpowiedzialność, prawość charakteru...

    Uznano Go godnym wzorcem oddziaływań wychowawczych i pierwszego lipca 1996 roku wystąpiono do  Urzędu Miasta w Limanowej z prośbą o wyrażenie zgody na nadanie szkole imienia księdza pułkownika Józefa Jońca.

    Uroczystość nadania imienia miała miejsce 7 września 1996 roku. Uświetnili ją swoją obecnością m. in.:

    p. Maria Kazimierczak - siostrzenica księdza Józefa Jońca

    Ksiądz Biskup generał Sławoj Leszek Głódź - Biskup Polowy Wojska Polskiego

    Ksiądz Biskup Piotr Bednarczyk

    Ksiądz Prałat Józef Poręba - proboszcz Bazyliki Mniejszej w Limanowej.

    gen. bryg. Zdzisław Walczewski - dowódca KOW

    gen. bryg. Brunon Herrmann - z-ca szefa sztabu KOW

    Ksiądz Prałat płk. Stanisław Olszyński

    Ksiądz mjr. January Wątroba - Dziekan S.O.W.

    ppłk dypl. M. Kubielski - Dowódca 25 Dk Pow

    Jerzy Nalepka - Kurator Oświaty w Nowym Sączu (w tym czasie)

    Roman Duchnik - ówczesny Burmistrz Limanowej.

    W czasie uroczystości nadano imię szkole i dokonano odsłonięcia popiersia Patrona . (Rzeźbę oraz tablicę pamiątkową zaprojektował i wykonał artysta z Limanowej - Jan Kurek).

    Po obu stronach popiersia są dwie gabloty. W lewej (patrząc na ścianę) zgromadzono dziesięć zdjęć z rodzinnego albumu Jońców. Umieszczono tu także mapę żołnierskiej drogi ks. płk. J. Jońca Kapelana 3 Dsk.

    W drugiej gablocie jest KALENDARIUM oraz symbole znajdujące się na nowym sztandarze szkoły. Są też reprodukcje MEDALI PAMIĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z WALKAMI O MONTE CASSINO oraz fotografie przedstawiające ODZNACZENIA I ODZNAKI ks. płk. J. Jońca. Materiały zebrali, zaprojektowali wnętrza gablot i wykonali je - nauczyciele naszej szkoły: p.p. Ewa Wójcik i Jerzy Bogacz.

    Uczestniczący w uroczystości zwiedzili izbę pamięci poświęconą patronowi szkoły.W kilku gablotach zgromadzono fotografie i pamiątki z życia księdza płk. J. Jońca. Następnie odbyła się w Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej Msza św., którą celebrował ksiądz bp S. L. Głódź. W cza

    Nadanie imienia szkole, wręczenie i poświęcenie sztandaru zbiegło się z pierwszą pielgrzymką żołnierzy Krakowskiego Okręgu Wojskowego, jednostki Nadwiślańskiej MSW i oddziałów Straży Granicznej z terenu Krakowskiego Okręgu Wojskowego.

    SZTANDAR

    Społeczeństwo Limanowej przy zaangażowaniu Rady Rodziców ufundowało nowy sztandar, który przedstawiciele Rady Rodziców przekazali na ręce dyrektora Marka Czeczótki, a ten wręczył go młodzieży. Niezwykle pięknie zabrzmiały słowa Jego Ekscelencji ks. Sławoja Leszka Głódzia skierowane do młodzieży podczas uroczystości przekazania sztandaru:

    "Sztandar całuje się z namaszczeniem jak ręce matki, bowiem sztandar to Ojczyzna, to Matka, którą się całuje w rękę, oddaje szacunek".

    Sztandar naszej szkoły odczuwamy jako symboliczny wyraz przełomu wskazujący przyszłość młodym pokoleniom.

    Twórcą projektu sztandaru jest pani Ewa Wójcik - nauczycielka plastyki w naszej szkole.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. płk. Józefa Jońca w Limanowej
   • (18) 3371401
   • Fax: (18) 3379 282 (18) 3379 281 sekretariat (18) 3379 285 pokój nauczycielski (18) 3379 286 świetlica (18) 3379 287 higienistka (18) 3379 288 pedagog (18) 3379 289 logopeda (18) 3379 290 hala sportowa
   • ul. S. Jordana 3 34-600 Limanowa Poland
   • Inspektorem ochrony danych osobowych jest p. Magdalena Buczak, iod@miasto.limanowa.pl
  • Logowanie