• Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej
     Program jest realizacją rządowego Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstwa Palenia Tytoniu i stanowi pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych, których adresatami są:
     - dzieci w wieku 5 – 6 lata, uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  w szkołach
     - rodzice i opiekunowie dzieci.

     Cele główne programu:
     - wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy
     - zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają
     w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń

     Cele szczegółowe:
     - wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów,
     - wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów, „wydobycie” dymu papierosowego,
     - zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego,
     - zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów,
     - zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. płk. Józefa Jońca w Limanowej
   • (18) 3371401
   • Fax: (18) 3379 282 (18) 3379 281 sekretariat (18) 3379 285 pokój nauczycielski (18) 3379 286 świetlica (18) 3379 287 higienistka (18) 3379 288 pedagog (18) 3379 289 logopeda (18) 3379 290 hala sportowa
   • ul. S. Jordana 3 34-600 Limanowa Poland
   • Inspektorem ochrony danych osobowych jest p. Magdalena Buczak, iod@miasto.limanowa.pl
  • Logowanie