• Odpłatność za wyżywienie należy wnosić za dany miesiąc do 10 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy przypisany do placówki oświatowej, do której uczęszcza dziecko.

      

     Od maja 2021 r. wpłaty za obiady uiszczane powinny być na indywidualne konta bankowe podane na stronie https://ioplaty.progman.pl/

      

    • Odpłatność za wyżywienie należy wnosić za dany miesiąc do 10 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy przypisany do placówki oświatowej, do której uczęszcza dziecko.

     NR RACHUNKU: 80 88040000 0070 0024 5906 0010

      

     Kwota za wyżywienie w miesiącu kwietniu podana jest po zalogowaniu na konto na stronie https://ioplaty.progman.pl/

      

     UCZNIOWIE: W opisie przelewu proszę podać: imię i nazwisko dziecka, miesiąc za który następuje płatność oraz nazwę oddziału przedszkolnego lub klasy, do której uczęszcza dziecko.

    • Informacja o zmianie stawki za żywienie

    • Informujemy, że stosownie do Zarządzenia nr 6/2021 z dnia 8 marca 2021 roku Dyrektora Limanowskiego Domu Kultury w Limanowej, od 1 kwietnia 2021 roku ulegną zmianie wysokości opłat za korzystanie z posiłków przygotowywanych w kuchniach prowadzonych przez LDK.


     Opłaty obowiązujące od 1 kwietnia 2021 r. dla dzieci ze szkół podstawowych:
     - obiad dwudaniowy 7,00 zł
     - zupa 1,40 zł
     - drugie danie 5,60 zł

     Szczegóły dostępne na stronie internetowej LDK: www.ldk.limanowa.pl/kuchnie

    • Informacja o obiadach w okresie 29.03 do18.04.2021 r.

    • W związku z ograniczeniami związanymi sytuacją epidemiologiczną w ww. okresie stołówka w Szkole Podstawowej nr 3 w Limanowej nie będzie wydawała posiłków.

    • Opłata za obiady - marzec 2021 r.

    • Odpłatność za wyżywienie należy wnosić za dany miesiąc do 10 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy przypisany do placówki oświatowej, do której uczęszcza dziecko.

     NR RACHUNKU: 80 88040000 0070 0024 5906 0010

      

     KWOTA ZA WYŻYWIENIE DZIECKA  (CAŁY OBIAD) WYNOSI: 151,80 zł

     KWOTA ZA WYŻYWIENIE DZIECKA  (ZUPA) WYNOSI: 27,60 zł

     KWOTA ZA WYŻYWIENIE DZIECKA (DRUGIE DANIE) WYNOSI: 124,20 zł

      

     UCZNIOWIE: W opisie przelewu proszę podać: imię i nazwisko dziecka, miesiąc za który następuje płatność oraz nazwę oddziału przedszkolnego lub klasy, do której uczęszcza dziecko.

    • Opłata za obiady - luty 2021 r.

    • Odpłatność za wyżywienie należy wnosić za dany miesiąc do 10 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy przypisany do placówki oświatowej, do której uczęszcza dziecko.

     NR RACHUNKU: 80 88040000 0070 0024 5906 0010

      

     KWOTA ZA WYŻYWIENIE DZIECKA  (CAŁY OBIAD) WYNOSI: 132,00 zł

     KWOTA ZA WYŻYWIENIE DZIECKA  (ZUPA) WYNOSI: 24,00 zł

     KWOTA ZA WYŻYWIENIE DZIECKA (DRUGIE DANIE) WYNOSI: 108,00 zł

      

     UCZNIOWIE: W opisie przelewu proszę podać: imię i nazwisko dziecka, miesiąc za który następuje płatność oraz nazwę oddziału przedszkolnego lub klasy, do której uczęszcza dziecko.

    • Opłata za obiady – styczeń 2021 r.

    • Odpłatność za wyżywienie należy wnosić za dany miesiąc do 10 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy przypisany do placówki oświatowej, do której uczęszcza dziecko.

     NR RACHUNKU: 80 88040000 0070 0024 5906 0010

      

     KWOTA ZA WYŻYWIENIE DZIECKA  (CAŁY OBIAD) WYNOSI: 66,00 zł

     KWOTA ZA WYŻYWIENIE DZIECKA  (ZUPA) WYNOSI: 12,00 zł

     KWOTA ZA WYŻYWIENIE DZIECKA (DRUGIE DANIE) WYNOSI: 54,00 zł

      

     UCZNIOWIE: W opisie przelewu proszę podać: imię i nazwisko dziecka, miesiąc za który następuje płatność oraz nazwę oddziału przedszkolnego lub klasy, do której uczęszcza dziecko.

    • OBIADY W FERIE

    • Osoby wyrażające chęć odbierania obiadów na wynos w okresie ferii zimowych proszone są o zgłoszenie pod nr tel. 507330524 do dnia 20.12.2020 r.

    • Opłata za obiady - grudzień 2020 r.

    • Odpłatność za wyżywienie należy wnosić za dany miesiąc do 10 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy przypisany do placówki oświatowej, do której uczęszcza dziecko.

     NR RACHUNKU: 80 88040000 0070 0024 5906 0010

      

     KWOTA ZA WYŻYWIENIE DZIECKA  (CAŁY OBIAD) WYNOSI:105,60 zł

     KWOTA ZA WYŻYWIENIE DZIECKA  (ZUPA) WYNOSI:19,20 zł

     KWOTA ZA WYŻYWIENIE DZIECKA (DRUGIE DANIE) WYNOSI:86,40 zł

      

     UCZNIOWIE: W opisie przelewu proszę podać: imię i nazwisko dziecka, miesiąc za który następuje płatność oraz nazwę oddziału przedszkolnego lub klasy, do której uczęszcza dziecko.

   • Szanowni Państwo,
    Limanowski Dom Kultury niniejszym informuje, iż kuchnie w szkołach podstawowych pracują normalnie ze względu na dożywianie uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych.
    W związku z powyższym istnieje możliwość odbierania obiadów dla starszych uczniów tych placówek. Należy tylko skontaktować się z odpowiednim intendentem i wyrazić chęć dalszego korzystania z przygotowywanych przez kuchnie posiłków.
    Z wyrazami szacunku,
    LDK

     • Opłata za obiady -listopad'20

     • Odpłatność za wyżywienie należy wnosić za dany miesiąc do 10 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy przypisany do placówki oświatowej, do której uczęszcza dziecko.

      NR RACHUNKU: 80 88040000 0070 0024 5906 0010

       

      KWOTA ZA WYŻYWIENIE DZIECKA  (CAŁY OBIAD) WYNOSI:132,00 zł

      KWOTA ZA WYŻYWIENIE DZIECKA  (ZUPA) WYNOSI:24,00 zł

      KWOTA ZA WYŻYWIENIE DZIECKA (DRUGIE DANIE) WYNOSI:108,00 zł

       

      UCZNIOWIE: W opisie przelewu proszę podać: imię i nazwisko dziecka, miesiąc za który następuje płatność oraz nazwę oddziału przedszkolnego lub klasy, do której uczęszcza dziecko.

     • Logowanie iOpłaty

     • Bardzo proszę o zgłaszanie się korzystających z obiadów do sekretariatu szkoły po odbiór kwitków oraz danych do logowania do indywidualnego konta.

     • 14 października 2020 r.

     • Opłata za obiad w dniu 14 października 2020 r. będzie doliczona do opłaty za miesiąc listopad.

     • OPŁATA ZA OBIADY - PAŹDZIERNIK 2020 r.

     • Odpłatność za wyżywienie należy wnosić za dany miesiąc do 10 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy przypisany do placówki oświatowej, do której uczęszcza dziecko.


      NR RACHUNKU: 80 88040000 0070 0024 5906 0010      KWOTA ZA WYŻYWIENIE DZIECKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ (CAŁY OBIAD) WYNOSI:138,60 zł (słownie: sto trzydzieści osiem złotych 60/100).

       

      KWOTA ZA WYŻYWIENIE DZIECKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ (ZUPA) WYNOSI:25,20 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych 20/100).

       

      KWOTA ZA WYŻYWIENIE DZIECKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ (DRUGIE DANIE) WYNOSI:113,40 zł (słownie: sto trzynaście złotych 40/100).

       

      UCZNIOWIE: W opisie przelewu proszę podać: imię i nazwisko dziecka, miesiąc za który następuje płatność oraz nazwę oddziału przedszkolnego lub klasy, do której uczęszcza dziecko.

       

      Więcej informacji: http://www.ldk.limanowa.pl/191/kuchnie

   • ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY - WRZESIEŃ 2020 R.

     

    SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

     

    Odpłatność za wyżywienie należy wnosić za dany miesiąc do 10 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy przypisany do placówki oświatowej, do której uczęszcza dziecko.

     

    NR RACHUNKU: 80 88040000 0070 0024 5906 0010

     

     

    KWOTA ZA WYŻYWIENIE DZIECKA W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM (ŚNIADANIE, OBIAD, PODWIECZOREK) WYNOSI:200,20 zł (słownie: dwieście złotych złotych 20/100).

     

     

    KWOTA ZA WYŻYWIENIE DZIECKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ (CAŁY OBIAD) WYNOSI:138,60 zł (słownie: sto trzydzieści osiem złotych 60/100).

     

    KWOTA ZA WYŻYWIENIE DZIECKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ (ZUPA) WYNOSI:25,20 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych 20/100).

     

    KWOTA ZA WYŻYWIENIE DZIECKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ (DRUGIE DANIE) WYNOSI:113,40 zł (słownie: sto trzynaście złotych 40/100).

     

     

    UCZNIOWIE: W opisie przelewu proszę podać: imię i nazwisko dziecka, miesiąc za który następuje płatność oraz nazwę oddziału przedszkolnego lub klasy, do której uczęszcza dziecko.

     

    Więcej informacji: http://www.ldk.limanowa.pl/191/kuchnie

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. płk. Józefa Jońca w Limanowej
   • (18) 3371401
   • Fax: (18) 3379 282 (18) 3379 281 sekretariat (18) 3379 285 pokój nauczycielski (18) 3379 286 świetlica (18) 3379 287 higienistka (18) 3379 288 pedagog (18) 3379 289 logopeda (18) 3379 290 hala sportowa
   • ul. S. Jordana 3 34-600 Limanowa Poland
   • Inspektorem ochrony danych osobowych jest p. Magdalena Buczak, iod@miasto.limanowa.pl
  • Logowanie