• Zbyt ciężki tornister lub plecak ma negatywny wpływ na prawidłowy rozwój kręgosłupa dziecka, skutkiem czego mogą być skrzywienia kręgosłupa i wady postawy. Nabyte w dzieciństwie wady postawy zmieniają statykę kręgosłupa wadliwie stymulując jego rozwój i pozostawiając nabyte w ten sposób defekty na całe życie.

     Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem MEN, mając na uwadze zalecenia WHO oraz Głównego Inspektora Sanitarnego należy prowadzić działania zmniejszające ciężar tornistrów. W działania te powinni zaangażować się jednocześnie nauczyciele, rodzice oraz uczniowie.

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. płk. Józefa Jońca w Limanowej
   • (18) 3371401
   • Fax: (18) 3379 282 (18) 3379 281 sekretariat (18) 3379 285 pokój nauczycielski (18) 3379 286 świetlica (18) 3379 287 higienistka (18) 3379 288 pedagog (18) 3379 289 logopeda (18) 3379 290 hala sportowa
   • ul. S. Jordana 3 34-600 Limanowa Poland
   • Inspektorem ochrony danych osobowych jest p. Magdalena Buczak, iod@miasto.limanowa.pl
  • Logowanie