• Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły, ośrodkiem edukacji czytelniczej i medialnej uczniów, ośrodkiem doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela. Uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i korzystania z innych bibliotek. Mogą z niej korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice. Biblioteka czynna jest od poniedziałku do czwartku w godz. 7.30 - 16.00, w piątek w godz. 7.30 - 14.00.

     Wyposażenie biblioteki

     Biblioteka składa się z wypożyczalni służącej gromadzeniu, opracowywaniu i wypożyczaniu książek oraz czytelni, wyposażonej w komputery, drukarkę oraz skaner. Czytelnia to także miejsce przeznaczone do korzystania z księgozbioru podręcznego i czasopism.

     Zasoby biblioteki

     W skład ksiągozbioru biblioteki wchodzą: lektury szkolne, literatura młodzieżowa, powieści obyczajowe, historyczne, przyrodnicze, religijne, przygodowe, fantastyczne, pozycje popularnonaukowe, poezja, książki dydaktyczne dla nauczycieli, literatura terapeutyczna, materiały o tematyce regionalnej, a także szeroki wybór baśni, bajek i wierszyków dla dzieci. Dzięki wolnemu dostępowi do półek uczniowie mogą samodzielnie dokonywać wyboru poszukiwanych pozycji. Ponadto bibliotekarze służą pomocą przy wyszukiwaniu potrzebnych książek, informacji, zagadnień i innych materiałów. Biblioteka prenumeruje również czasopisma dla uczniów i nauczycieli. Od 2012 roku istnieje w bibliotece dział z literaturą w języku angielskim i języku niemieckim, który służy uczniom z zaawansowaną znajomością tych języków. Księgozbiór szkolnej biblioteki skatalogowany jest za pomocą programu komputerowego MOL NET+. W ramach wspomnianego programu powstała i jest na bieżąco aktualizowana kartoteka zagadnieniowa ułatwiająca wszelkie poszukiwania tematyczne. 

     Aktualne cele i zadania

     Biblioteka współpracuje z nauczycielami podczas przygotowywania uczniów do konkursów i olimpiad w zakresie wyszukiwania i gromadzenia materiałów. Inicjuje również szkolne konkursy czytelnicze, plastyczne, recytatorskie, spotkania czytelnicze, poranki literackie i inne. W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” we współpracy ze świetlicą organizowane są cotygodniowe spotkania czytelnicze o różnej tematyce. Co roku w poczet czytelników przyjmowani są uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej, którzy zapoznają się z regulaminem biblioteki i składają uroczyste ślubowanie. Pracownicy biblioteki dbają o dostosowanie wyglądu pomieszczenia do aktualnych wydarzeń i rocznic, czemu służą liczne gazetki okolicznościowe oraz dekoracje. Biblioteka szkolna współpracuje z kółkiem dziennikarskim i gazetką „Trójką" przekazując na bieżąco wydarzenia z jej działalności. 

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. płk. Józefa Jońca w Limanowej
   • (18) 3371401
   • Fax: (18) 3379 282 (18) 3379 281 sekretariat (18) 3379 285 pokój nauczycielski (18) 3379 286 świetlica (18) 3379 287 higienistka (18) 3379 288 pedagog (18) 3379 289 logopeda (18) 3379 290 hala sportowa
   • ul. S. Jordana 3 34-600 Limanowa Poland
   • Inspektorem ochrony danych osobowych jest p. Magdalena Buczak, iod@miasto.limanowa.pl
  • Logowanie