• Jasełka 2018

    • 21.12.2018
    • „Znalazłem Człowieka!”. Poszukiwania Diogenesa z Synopy, jednego ze starożytnych filozofów, zakończone! Oto narodził się Człowiek! Bóg – Człowiek! On jest Drogą, Prawdą i Życiem, Wzorem, „jak żyć, jak stawać się człowiekiem”. Oto przesłanie tegorocznych Jasełek. Uczniowie klas III Gimnazjum intensywnie pracowali, by tę przewodnią myśl odpowiednio ubrać w słowa i gesty, wyrazić tańcem i śpiewem...  W końcu, by także osobiście otworzyć i zaangażować serce, mające zdolność przyjęcia Nowonarodzonego, jak uczynił to bohater jasełkowy - Sługa Heroda. Przyjąć i pozostać Mu wiernym. Tego życzymy sobie nawzajem na czas Świąteczny i Nowy 2019 Rok.

     Fot. M. Mikołajczyk

    • Wolontariat Wincentyński

    • 21.12.2018
    • Dynamicznie w ostatnim czasie pracuje Wolontariat Wincentyński. Wiele nowych wyzwań, jak np. zbiórka pieniędzy przy naszej Parafii na Kościół za naszą wschodnią granicą, pomoc przy pakowaniu paczek mikołajkowych dla osób niepełnosprawnych pod opieką „Cyrenejczyka”, czy też „Szlachetnej Paczki” oraz wyjazd na lodowisko z dziećmi. 

     Mamy za sobą także wydarzenie wymagające wielu godzin przygotowań i wysiłku, a mianowicie Arte-Warsztaty – zorganizowane w salkach Domu Katechetycznego dla dzieci klas 0 – 5.  Przeprowadzone zostały one przy animacji uczennic szkół średnich – niektóre z nich to absolwentki naszej Szkoły. Wyrażamy Im wdzięczność i potwierdzamy chęć dalszej współpracy.

     Działanie angażujące prawie 40 osób to pomoc przy wydawaniu bułeczek i herbaty po codziennych Roratach oraz, już tradycyjnie, zbiórka żywności w sklepach na paczki świąteczne - pod patronatem Caritas. Tutaj zaangażowanych jest 20 osób.

      „Caritasowe kosze” to dla nas znak, że Święta Bożego Narodzenia blisko. Chcemy w tym wyjątkowo ciepłym i – za sprawą Emmanuela – „Boga z nami” – pełnym nadziei czasie, odkrywać Boga Obecnego w naszej historii, w naszym teraz, a także w drugim człowieku i ucieszyć się Spotkaniem na miarę Pasterzy i Mędrców i być dla Drugiego tak, by on był Pierwszym.

    • TURBO MIKOŁAJE

    • 17.12.2018
    • Na ręce Pana Łukasza Latosia
     składamy serdeczne podziękowania
     dla
     TURBO MIKOŁAJÓW, pomocników oraz ofiarodawców
     za okazane serce  i obdarowanie dzieci  prezentami.
     Inicjatywa podjęta  przez TUNINGFEST MOTOSHOW LIMANOWA polegała na zebraniu środków od sponsorów, przygotowaniu prezentów  i dostarczeniu ich do domów wybranych dzieci. Uwieńczeniem akcji był zjazd zmotoryzowanych Mikołajów na limanowskim rynku w dniu 8 grudnia 2018 r.

     Dyrekcja, Nauczyciele, Uczniowie, Rodzice

    • Teatrzyk kamishibai

    • 17.12.2018
    • W okresie przedświątecznym, 12 grudnia 2018 r. biblioteka szkolna zorganizowała  spotkanie z panią Barbarą Wysowską, pracownikiem Biblioteki Pedagogicznej – filia w Limanowej, która po raz kolejny zaprezentowała dzieciom starą, wywodząca się z Japonii formę opowiadania bajek – teatrzyk kamishibai. 
     Kamishibai (jap. kami – papier, shibai – sztuka) to inaczej „papierowy teatr”, nazywany również „teatrem obrazkowym” albo „teatrem narracji”. Większość kamishibai to bajki, baśnie lub opowiadania składające się z 10 - 16 pięknie ilustrowanych kart z tekstem na odwrocie.
     W przedstawieniu o tematyce świątecznej wzięły udział dwie klasy: 2c z panią Regina Pajor i 3a z panią Jolanta Juszkiewicz. Dzieci z ogromnym zainteresowaniem wysłuchały bajki pt.: „Trzy gwiazdki szczęścia” autorstwa Ewy Stadtmuller. Wyjątkowy świąteczny nastrój skłonił dzieci do tego, aby podzieliły się swoimi spostrzeżeniami, przemyśleniami i wrażeniami na temat losów bohaterów i poruszanej problematyki. Uczniowie wykonali również prace plastyczne, które zaprezentowali w magicznej skrzynce kamishibai.Opowiadania kamishibai zawsze poruszają problematykę opartą na wartościach moralnych, uczą miłości, odpowiedzialności, empatii, samoakceptacji i wielu innych pozytywnych zachowań. Równocześnie dużym walorem jest osiągnięcie skupienia i koncentracji dzieci, a taka forma opowiadania czy też czytania to prawdziwe teatralne doświadczenie.

    • Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

    • 12.12.2018
    • 10 grudnia, w rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Z tej okazji uczniowie klasy 5d Szkoły Podstawowej, pod opieką pani Joanny Fiejtek przygotowali akademię pt: „Dziecko też człowiek” . W trakcie akademii występujący uczniowie w wierszach i piosenkach mówili o prawach jakie mają dzieci i dorośli. Zwrócili uwagę na to, że korzystając z praw nie można ograniczać praw innych - kolegów, koleżanek i dorosłych. Każdy człowiek, czy to dziecko czy dorosły ma prawo do godnego życia w pokoju, miłości i w poczuciu bezpieczeństwa. Przypomnieli również, że oprócz praw mamy także obowiązki wynikające z roli ucznia, dziecka, Polaka i człowieka.

    • Szlachetna paczka w Trójce

    • 10.12.2018
    • Drodzy Darczyńcy…

     Za nami XVIII finał Szlachetnej Paczki, pierwszy nasz wspólny. Finał, który 8 grudnia zakończył się bardzo radośnie. To dzięki Waszemu ogromnemu zaangażowaniu oraz otwartym na potrzeby drugiego człowieka sercom odnieśliśmy sukces. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za wsparcie rzeczowe i finansowe, dzięki któremu mogliśmy spełnić wszystkie potrzeby rodziny. Mamy nadzieję, że dzięki Wam nadchodzące święta będą dla nich naprawdę szczęśliwe i spokojne.

     Dziękujemy Dyrekcji, nauczycielom, uczniom, rodzicom za pyszne ciastka i ciasteczka przeznaczone na kiermasz, Radzie Rodziców, wszystkim anonimowym darczyńcom, firmom Gold Drop, Sezam, Kulinar, Ortomed, Ajron oraz klasie 4e.

     Samorząd Szkolny

    • Św. Mikołaj odwiedził naszą szkołę

    • 09.12.2018
    • Zgodnie z tradycją chrześcijańską 6 grudnia wspominamy św. Mikołaja biskupa z Miry. Żył na przełomie III i IV wieku. Wsławił się cudami oraz pomocą biednym i potrzebującym.

     Jak co roku św. Mikołaj odwiedził naszą szkołę. Przypomniał nam historię swojego życia i przesłanie o dzieleniu się z innymi. Mikołaj odwiedził najmłodsze dzieci w naszej szkole od kl.0 do kl.III. Rozdawaniu prezentów towarzyszyła atmosfera radości. Dzieci z klas 01 i 02 przywitały św. Mikołaja wierszami i radosnymi piosenkami. Mamy nadzieję, że wszyscy otrzymali w tym dniu upominki. Dziękujemy wszystkim pomocnikom św. Mikołaja- Wam Drodzy Rodzice za pomoc w zorganizowaniu tego miłego dnia.

    • Pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej

    • 17.12.2018
    • Jak co roku jesienią biblioteka szkolna przyjęła w poczet czytelników uczniów klas pierwszych (1c – 30.10.2018 r., 1d – 31.10.2018 r., 1a – 05.12.2018 r., 1b -05.12.2018 r.). Były to uroczyste lekcje biblioteczne, podczas których dzieci zapoznały się z biblioteką, zasadami obchodzenia się z książką oraz regulaminem wypożyczeń. Następnie po złożeniu przysięgi zostały pasowane na czytelników biblioteki szkolnej. Dla zachęty do czytania dzieci otrzymały upominki w formie zakładek do książek.

    • Mój wymarzony prezent mikołajkowy

    • 07.12.2018
    • 4 grudnia 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 3 w Limanowej odbył się VII Międzyszkolny Konkurs Plastyczny pod hasłem "Mój wymarzony prezent mikołajkowy". Konkurs przeznaczony był dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze szkół podstawowych i II klas gimnazjów z terenu miasta Limanowa.

     Zadaniem uczestników było wykonanie pracy plastycznej o tematyce mikołajkowej z wykorzystaniem różnych technik plastycznych . Konkurs integrował dzieci z różnych szkół. Jego celem było budowanie i wzmacnianie pozytywnej samooceny uczestników, rozwijanie ich zainteresowań artystycznych, uwrażliwianie środowiska lokalnego na potrzeby dzieci oraz wymiana doświadczeń między nauczycielami.

     Konkurs otworzył Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Limanowej Wiesław Wójtowicz, który powitał uczestników i życzył im owocnej i twórczej pracy.

     W konkursie uczestniczyło 20 dzieci. Praca przebiegała w radosnej atmosferze, powstało wiele ciekawych, oryginalnych prac.

     Konkurs podsumowali: Przewodnicząca Rady Miasta Limanowa Jolanta Juszkiewicz, Radna w Radzie Miasta Limanowa Irena Grosicka, Kierownik Wydziału Promocji Kultury, Sportu i Turystyki w Urzędzie Miasta Limanowa Jolanta Szyler oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Limanowej Wiesław Wójtowicz, po czym pogratulowali uczestnikom wspaniałych prac i życzyli im dalszych sukcesów, następnie wręczyli nagrody i dyplomy.

     Prace uczniów zostały wyeksponowane na wystawie w holu szkoły celem zaprezentowania ich społeczności szkolnej i rodzicom.

     Organizatorzy konkursu dziękują Burmistrzowi Miasta Limanowa Panu Władysławowi Biedzie za przeznaczenie środków finansowych na organizację konkursu.

     Zespół Nauczycieli Kształcenia Specjalnego

    • Cała Polska czyta dzieciom

    • 10.12.2018
    • Od września 2018 roku, wzorem lat ubiegłych biblioteka szkolna uczestniczy
     w ogólnopolskiej akcji  „Cała Polska czyta dzieciom”.

     Spotkania czytelnicze w ramach współpracy ze świetlicą odbywają się w każdy piątek w bibliotece. Biorą w nich udział dzieci z klas od 0 do 3. Tematyka zajęć bywa różnorodna od bajek i baśni przez nowele i opowiadania do zagadek i czasopism. Po lekturze dzieci maja czas na samodzielne wypowiedzi oraz podzielenie się wrażeniami. Spotkania cieszą się sporym powodzeniem, rozwijają wyobraźnię i zainteresowania uczniów.

    • Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

    • 10.12.2018
    • 3.12.2018r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z zaproszonymi gośćmi z różnych instytucji, zajmujących się pomocą dzieciom i ich rodzinom. Wydarzenie było uhonorowaniem Ogólnopolskiego  Dnia Praw Dziecka, które Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił na dzień 20 listopada. Pomysłodawcą wydarzenia była pani Joanna Fiejtek,  prowadziła pani Katarzyna Kurczab.

     Pan dyrektor Wiesław Wójtowicz powitał przybyłych gości:
     - panią Joannę Rawską – Pietrzkiewicz, sędzię z Sądu Rejonowego w Limanowej,
     - pana Pawła Ptaszka – doktora nauk politycznych,
     - pana sierżanta sztabowego Dariusza Cibę z Komendy Powiatowej Policji w Limanowej,
     - pana aspiranta Tomasza Zarembę i pana ratownika Tomasza Biedronia z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej
     oraz  księdza Bartosza Mizińskiego.
     W trakcie spotkania każdy z zaproszonych gości zabrał głos, omawiając, w powiązaniu ze swoją profesją, kwestie związane z prawami dziecka. Goście wypowiadali się na temat historii praw dziecka, przestrzegania tych praw w szkole, w domu, w środowiskach, w których dzieci przebywają. Przypomnieli również o tym, że oprócz praw, dzieci mają obowiązki, których przestrzeganie i wykonywanie jest niezbędne do osiągniecia pełnego rozwoju.
     Tłem tak ważnego i niecodziennego spotkania były słowa Janusza Korczaka, wielkiego przyjaciela dzieci, który powiedział: „Dzieci nie będą dopiero, ale już są ludźmi”.

    • #GoBlue

    • 11.12.2018
    • 20 listopada przypada rocznica uchwalenia najważniejszego dokumentu traktującego o prawach najmłodszych – Konwencji o prawach dziecka. Tegoroczne hasło Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka UNICEF brzmi #GoBlue ,a sama akcja polega na wykorzystaniu koloru niebieskiego do uczczenia tego dnia i wyrażenia swojej solidarności z dziećmi całego świata. Wielu uczniów w tym, dniu wsparło ogólnoświatową inicjatywę przez ubranie czegoś niebieskiego. Wśród klas najliczniej ubranych na niebiesko znalazły się klasy 6a, 4c, 6  8b, która dodatkowo przyozdobiła klasę na niebiesko. W dniu tym pragniemy zwrócić  uwagę, że w życiu każdego dziecko ważne jest jego dobro i równość wobec prawa wszystkich niezależnie od  pochodzenia koloru skóry czy wyznania.

    • IV Małopolski Konkurs Wiedzy o Kulturze i Historii Stanów Zjednoczonych

    • 04.12.2018
    • 28 listopada 2018 r.  na Uniwersytecie Pedagogicznym odbył się IV Małopolski Konkurs Wiedzy o Kulturze i Historii Stanów Zjednoczonych organizowany przez Bibliotekę Główną, przy wsparciu merytorycznym Konsulatu Generalnego USA w Krakowie.

     W konkursowych zmaganiach rywalizował ponad 70 uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i licealnych z województwa małopolskiego, którzy w finale konkursu odpowiadali w formie ustnej i pisemnej na pytania przygotowane przez ekspertów z Konsulatu Generalnego USA w Krakowie.

     Uczestnicy wykazali się imponującą wiedzą o amerykańskiej historii, kulturze, geografii i polityce.

     Uczniowie reprezentujący Szkołę Podstawowa nr 3 w Limanowej w składzie: Karolina Kożuch, Zuzanna Kuziel, Filip Długosz zajęli 5 miejsce. Uczniów do konkursu przygotowała mgr Joanna Fiejtek.

    • Wykład na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

    • 04.12.2018
    • 30 listopada 2018r. uczniowie klas III A, nB i C gimnazjum oraz 8b i 7a szkoły podstawowej mogli poczuć się jak prawdziwi studenci, gdyż w tym dniu wzięli udział w wykładach na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

     Wykłady: A masterclass in filming |- prof. Artur Piskorz, oraz What is diplomacy and why is it important? - Paula Walker, vice konsul Konsulatu generalnego USA przeprowadzone były w j. angielskim. Niezwykle ciekawy wykład prof. A. Piskorza przybliżył uczniom postać wybitnego reżysera filmowego Stanleya Kubrica i jego słynny film Odyseja, natomiast Pani vice konsul opowiadała o istocie i ogromnej wadze dyplomacji w życiu każdego kraju i obywatela. Pani Walker odpowiadała również na różne pytania uczestników wykładów.

    • Zabawy andrzejkowe

    • 04.12.2018
    • W dniach 26 i 27 listopada br. w naszej szkole odbyły się zabawy andrzejkowe dla klas 4-6 oraz 7, 8 SP i 3 gimnazjum. O muzyczną oprawę zadbał zespół SOUNDLIGHT. Jak co roku zabawy cieszyły się dużą popularnością, uczniowie bawili się wyśmienicie. Dziękujemy Radzie Rodziców za sfinansowanie tychże dyskotek.

    • maTEMATYKA INNOWATYKA

    • 23.11.2018
    • 20 listopada odbyło się w naszej szkole uroczyste podsumowanie projektu pn. "maTEMATYKA INNOWATYKA", realizowanego w ramach V edycji Programu grantowego "mPotęga", zorganizowanego przez Fundację mBanku w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć .

     Organizatorem zadań projektowych było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”.

     Projekt adresowany do młodzieży w wieku 13-16 lat miał na celu  poszerzenie wiadomości i umiejętności związanych ze światem geometrii i figur przestrzennych, poszerzenie wiedzy na temat produktów bankowych takich jak: kredyt, pożyczka, lokata oraz kształcenie umiejętności logicznego myślenia i pracy zespołowej.

      W ramach projektu został przeprowadzony w naszej szkole cykl praktycznych lekcji  matematyki, w których wzięli udział uczniowie klas:7a, 8b i IIIC gimnazjum.

     Zajęcia odbywały się od września do listopada br.

     Z wypowiedzi Pani Eweliny Białoń wynikało iż młodzież uczestnicząca w zajęciach projektowych wykazała się obszerną wiedzą, kulturą osobistą i chęcią poznawania nowych przydatnych pojęć i umiejętności.

     W podsumowaniu projektu wzięli udział przedstawiciele Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania"Przyjazna Ziemia Limanowska", przedstawiciele partnerów projektu ,czyli Banku Spółdzielczego w Limanowej oraz Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. płk. Józefa Jońca w Limanowej, m.in:

     • Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”
      – Pan Stanisława Piegza
     • Sekretarz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”
      – Pani Urszula Nowogórska
     • Dyrektor  Szkoły Podstawowej nr 3 im ks. płk Józefa Jońca w Limanowej
      - Pan Wiesław Wójtowicz
     • Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej
      – Pan Waldemar Żurek
     • Dyrektor Handlowy Banku Spółdzielczego w Limanowej
      – Pani Zofia Szewczyk
     • Kierownik Zespołu Koordynacji Działalności Handlowej Banku – Pani Sabina Załupska
     • Pracownik Banku Spółdzielczego w Limanowej
      – Pani Anna Kądziołka
     • oraz główni uczestnicy projektu, czyli uczniowie klas:7a, 8b i IIIC gimnazjum.

     Na zakończenie spotkania - Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” przekazał na ręce Pana Dyrektora Wiesława Wójtowicza    naukowy komplet brył geometrycznych wraz z ekierką tablicową.

     Cz. Michalik, For. A. Kądziołka

    • Święto Niepodległości

    • 17.11.2018
    • Uczniowie wraz z wychowawczyniami klas 0-3 w dniu 9 listopada br. spotkali się na sali gimnastycznej, aby uczcić 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

     W tym dniu podsumowana została praca wychowawcza uświadamiająca, że należy znać historię Polski oraz , że  trzeba podziękować naszym dziadkom za to, że możemy żyć w wolnym i pięknym kraju. Na sali rozbrzmiewały głośno i z zaangażowaniem śpiewane pieśni patriotyczne oraz najważniejsza pieśń - „Mazurek Dąbrowskiego”.

     Uczniowie klasy 2a pod kierunkiem Małgorzaty Ociepki przygotowali wzruszającą część artystyczną ukazującą trudną drogę naszego kraju do odzyskania niepodległości. Wiersze recytowali również uczniowie klas trzecich, a najmłodsze dzieci z zerówki zatańczyły taniec biało – czerwonych rękawiczek.

     Na zakończenie 100 minutowego spotkania podsumowany został konkurs plastyczny pt. „Najpiękniejsze miejsce w Polsce”. Pan dyrektor Wiesław Wójtowicz wraz z panią Dorotą Mamak wręczyli nagrodzonym dzieciom książki.

     Na uznanie zasługują wszystkie dzieci, które z powagą i w skupieniu w biało czerwonych kotylionach pięknie śpiewały przygotowane pieśni.


    • Czytająca „Trójka” - Dzień głośnego czytania

    • 05.12.2018
    • 19 października 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 3 odbył się zainicjowany przez bibliotekę szkolną „Dzień głośnego czytania”.

     Już po raz trzeci wszyscy uczniowie oraz nauczyciele włączyli się w tę akcję, czytając na lekcjach fragment książki poleconej przez bibliotekę. Literatura wybrana do czytania w większości związana była z tematyką setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Celem akcji było propagowanie czytelnictwa, tym razem szczególnie w zakresie literatury historycznej kształtującej wartości patriotyczne u uczniów. Celowość akcji została potwierdzona wypożyczeniami przez uczniów książek, których fragmenty poznali w trakcie „Głośnego czytania”.

    • 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

    • 17.11.2018
    • 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości świętowaliśmy w naszej szkole niezwykle uroczyście.

     9 listopada o godzinie 11:00 w hali sportowej zebrali się uczniowie, nauczyciele oraz zaproszeni goście. Byli wśród nich: pan Władysław Bieda- Burmistrz Miasta Limanowa, pani Jolanta Juszkiewicz- przewodnicząca Rady Miasta, pani Irena Grosicka- radna Miasta, pani Halina Waktor- kierownik Wydziału Organizacji Edukacji Urzędu Miasta Limanowa oraz pan Michał Bulanda - przewodniczący Rady Rodziców.

     Kulminacyjnym momentem oficjalnej części akademii było odśpiewanie punktualnie o godzinie 11:11 czterech zwrotek Hymnu Narodowego i włączenie się tym samym naszej społeczności szkolnej w do ogólnopolskiej akcji Rekord dla Niepodległej.

     W części artystycznej uczniowie w formie teatralnej opowiedzieli o tym, jak przetrwaliśmy, jako naród, ponad 123 lata niewoli i doprowadziliśmy do odzyskania niepodległości. Zwrócili szczególną uwagę na trzy filary polskości: polski dom, polską szkołę i polski Kościół.


    • Wolontariat Wincentyński

    • 20.11.2018
    • Czas październikowy dla Wolontariatu Wincentyńskiego w naszej szkole był bardzo pracowity.

     Rozpoczęliśmy od udziału w zbiórce na Dzieło Nowego Tysiąclecia (14.10). Jest to akcja związana z dorocznym Dniem Papieskim, a środki finansowe w całości przekazywane są na stypendia dla młodzieży zdolnej, która bez tej pomocy nie mogłaby kontynuować dalszej nauki.

     W kolejną niedzielę (21.10) naszym zadaniem było liczenie wiernych przy parafii Matki Boskiej Bolesnej. Tutaj zaangażowało się 48 osób. Cieszyliśmy się, z małego „wynalazku”, a mianowicie z ręcznego licznika, który bardzo ułatwił nam to matematyczne przedsięwzięcie.

     W naszej szkole zorganizowana została także akcja zbiórki Różańców dla parafian misjonarza pracującego na Wyspach Fidżi – mieliśmy radość przygotowywać je do wysyłki pakując do osobnych woreczków.

     W dniach poprzedzających uroczystość Wszystkich Świętych – 29-31.10 młodzież Wolontariatu Wincentyńskiego wyruszyła na limanowskie cmentarze, by poszukiwać grobów zapomnianych i dawno nie porządkowanych. Byliśmy przygotowani do pracy, mając ze sobą worki na śmieci, rękawiczki, nawet małą kopaczkę i oczywiście lampiony, które zapaliliśmy. Była to okazja, by wspólnie popracować, porozmawiać, a także pomodlić się za tych, których groby porządkowaliśmy.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. płk. Józefa Jońca w Limanowej, ul. Jordana 3
   • sekretariat.sp3@miasto.limanowa.pl
   • Fax: (18) 3379 282 (18) 3371 401 sekretariat (18) 3379 281 sekretariat (18) 3379 285 pokój nauczycielski (18) 3379 286 świetlica (18) 3379 287 higienistka (18) 3379 288 pedagog (18) 3379 289 logopeda (18) 3379 290 hala sportowa
   • 34-600 Limanowa ul.S. Jordana 3
   • darek2006@gmail.com
   • Inspektorem ochrony danych osobowych jest p. Magdalena Buczak, iod@miasto.limanowa.pl
  • Logowanie