• W grudniu 2013 roku nasza szkoła zdobyła tytuł laureata konkursu „Szkoła przyjazna dla każdego”. Jest to konkurs promujący działania wzmacniające bezpieczne i efektywne funkcjonowanie w szkołach uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
     Nie od dzisiaj wiadomo, że nasza szkoła stwarza bezpieczne i przyjazne warunki do optymalnego rozwoju dla wszystkich dzieci. Jednak szczególną uwagę poświęcamy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
     Celem konkursu było:
     a) docenienie i promocja szkół stwarzających przyjazne warunki dla funkcjonowania w nich uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
     b) promocja idei integracji i edukacji włączającej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
     c) upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
     d) zachęcenie szkół do poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania w szkole uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zostaliśmy wytypowani jako laureaci spośród 153 szkół zgłoszonych do udziału w konkursie.
     W dniu 11.12.2013 r. w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca konkurs, na której zostały wręczone dyplomy i nagrody.
     Konkurs „Szkoła przyjazna dla każdego” został przeprowadzony pod patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Obywatelskich.
     Zachęcamy do zapoznania się z publikacją, w której zostały opisane działania nauczycieli przyczyniające się do bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania w szkole uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. płk. Józefa Jońca w Limanowej
   • (18) 3371401
   • Fax: (18) 3379 282 (18) 3379 281 sekretariat (18) 3379 285 pokój nauczycielski (18) 3379 286 świetlica (18) 3379 287 higienistka (18) 3379 288 pedagog (18) 3379 289 logopeda (18) 3379 290 hala sportowa
   • ul. S. Jordana 3 34-600 Limanowa Poland
   • Inspektorem ochrony danych osobowych jest p. Magdalena Buczak, iod@miasto.limanowa.pl
  • Logowanie