• Najważniejsi są ludzie! Zadowoleni uczniowie i profesjonalna kadra.
    • Szkoła z oddziałami integracyjnymi.
    • U nas wszystkie dzieci są ważne.
    • Doskonale wyposażone sale lekcyjne.
    • Korzystamy z najnowocześniejszych pomocy dydaktycznych: komputerów, rzutników, tablic multimedialnych.
    • Świetne warunki do rozwoju fizycznego.
    • Szkoła dysponuje halą sportową, salą gimnastyczną, salą do gimnastyki korekcyjnej i boiskiem wielofunkcyjnym.
    • Dbamy o bezpieczeństwo i wygodę naszych uczniów.
    • Mamy podjazd i windę dla osób niepełnosprawnych ruchowo, monitoring wewnątrz i na zewnątrz budynku.
    • ZAPRASZAMY
   • Informacja o żywieniu dzieci od września 2020 r.

   • "W związku z reorganizacją zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży w  miejskich placówkach oświatowych uprzejmie informujemy, że szczegółowe informacje dotyczące odpłatności za obiady dla uczniów, kadry pedagogicznej oraz pracowników tych placówek można znaleźć na stronie internetowej Limanowskiego Domu Kultury pod adresem: https://www.ldk.limanowa.pl/191/kuchnie."

  • Herb Polski
  • Wyniki rekrutacji do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022 dostępne są w zakładce "Rekrutacja"!

  • Powrót do zdalnego nauczania

   Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dnia 18.03.2021 r. uczniowie klas I – III od dnia 22.03.2021 r. do 11.04.2021 r. przechodzą na zdalne nauczanie zgodnie z planem lekcji.

   - Wszyscy uczniowie klas 4 – 8 szkoły podstawowej zostają w trybie nauki zdalnej.

   - Zajęcia w oddziale przedszkolnym pozostają bez zmian i odbywają się w trybie stacjonarnym w reżimie sanitarnym.

   - Dla uczniów klas IV-VIII, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć na odległość w miejscu zamieszkania, zostają zorganizowane zajęcia 
   w szkole.

   -  Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe (opiekuńcze) dla dzieci, których rodzice zatrudnieni są w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I- III. Rodzice dziecka, którzy chcą korzystać z opieki, wnioskują do dyrektora szkoły o objęcie ich dziecka opieką.
    Czas zajęć świetlicowych będzie wynikał ze zgłoszeń rodziców (max. czas pracy świetlicy od 700 do 1700. Uczniowie korzystający z opieki świetlicowej będą mieć zorganizowane zajęcia zdalne.

   - W okresie zawieszenia działalności stacjonarnej szkoła może zorganizować konsultacje indywidualne lub grupowe dla uczniów klas ósmych z nauczycielami zajęć edukacyjnych, 
   z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty. Konsultacje te będą odbywać się stacjonarnie w małych grupach na terenie szkoły (do 5 osób).

   - W szkole będą pełnione dyżury biblioteki oraz nauczycieli specjalistów (pedagoga, psychologa, logopedy).

   Przerwa świąteczna od 1.04 do 6.04.2021 r.
    

   • W związku z zagrożeniem epidemicznym (COVID-19)

   • W trosce o bezpieczny powrót do szkoły prosimy o zapoznanie się z nowymi procedurami:

    Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Limanowej: do pobrania plik PDF .

    Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego: do pobrania plik PDF (druki można też pobrać w sekretariacie szkoły).

  • Godziny dzwonków

   Sobota 17.04.2021
  • Librus Synergia
  • Galeria zdjęć

    brak danych
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. płk. Józefa Jońca w Limanowej, ul. Jordana 3
   • sekretariat.sp3@miasto.limanowa.pl
   • Fax: (18) 3379 282 (18) 3371 401 sekretariat (18) 3379 281 sekretariat (18) 3379 285 pokój nauczycielski (18) 3379 286 świetlica (18) 3379 287 higienistka (18) 3379 288 pedagog (18) 3379 289 logopeda (18) 3379 290 hala sportowa
   • 34-600 Limanowa ul.S. Jordana 3
   • darek2006@gmail.com
   • Inspektorem ochrony danych osobowych jest p. Magdalena Buczak, iod@miasto.limanowa.pl
  • Logowanie