• „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” w ramach realizacji projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa .

     W 2010 roku przystąpiliśmy do  projektu „Bezpieczna szkoła podstawowa i gimnazjum” w ramach programu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa.

     26 września 2011 roku w  Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie dyrektor naszej szkoły mgr Wiesław Wójtowicz odebrał certyfikat „SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO”. Przez okres dwóch lat podjęliśmy starania i działania celem przedłużenia ważności tego certyfikatu. W związku z tym opracowano zintegrowany plan działania i koordynowano pracę poszczególnych partnerów zaproszonych do udziału w realizacji tego przedsięwzięcia.

     Potrzeba podjęcia zdecydowanych działań w zakresie bezpieczeństwa wymaga zaangażowania instytucji, urzędów i osób w jeden wspólny projekt.

     Celem działań szkoły oraz jej partnerów jest promocja i kształtowanie poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów i nauczycieli na terenie szkoły i środowiska poprzez podejmowanie szeregu działań. Przez dwa lata podejmowaliśmy działania mające na celu przedłużenie ważności przyznanego certyfikatu.

     W maju 2013 roku odbył się w naszej szkole audyt wewnętrzny dotyczący realizacji zadań zaplanowanych w ramach  projektu ZPB. W związku z tym opracowano i przedstawiono raport dotyczący rezultatów dwuletnich działań zgodnych z założeniami Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa.

     Działania w ramach ZPB udało się zrealizować dzięki pracy  i zaangażowaniu wielu nauczycieli, uczniów, rodziców oraz  partnerów, zaproszonych do współpracy. W listopadzie 2013 otrzymaliśmy certyfikat „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo na lata 2013-2018”.

     Obecnie szkoła podjęła starania o uzyskanie Certyfikatu Lidera w programie Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. płk. Józefa Jońca w Limanowej
   • (18) 3371401
   • Fax: (18) 3379 282 (18) 3379 281 sekretariat (18) 3379 285 pokój nauczycielski (18) 3379 286 świetlica (18) 3379 287 higienistka (18) 3379 288 pedagog (18) 3379 289 logopeda (18) 3379 290 hala sportowa
   • ul. S. Jordana 3 34-600 Limanowa Poland
   • Inspektorem ochrony danych osobowych jest p. Magdalena Buczak, iod@miasto.limanowa.pl
  • Logowanie