• Dyrektor: Stanisław Król

    Z- ca dyrektora: Beata Romaniuk                                    

     

    Kadra kierownicza od roku 1965

    Nazwisko imię                             Stanowisko            Okres pełnienia funkcji

    mgr Anna Bogacz                    kierownik 1969-1976   

                                                       dyrektor 1977-1980 (styczeń)

    mgr Stefan Bugajski                z-ca dyrektora 1988 (sierpień)-1988 (grudzień)

    mgr Marek Czeczótka              z-ca dyrektora 1980 (styczeń)-1984

                                                       dyrektor 1984-1988 (sierpień), 1988 (grudzień)-2002

    Karolina Czułowska                 kierownik 1965-1967

    mgr Teresa Dudek                    z-ca dyrektora 2006-2022; p.o. dyrektora 2022-2023

    mgr Wiesława Jurowicz           z-ca kierownika 1976-1977

    Józef Juszczak                             z-ca kierownika 1967-1969, 1970-1976

                                                           z-ca dyrektora 1977-1980 (styczeń)

                                                           kierownik 1976-1977

                                                           dyrektor 1980 (wrzesień)-1984

    mgr Stanislaw Król                      dyrektor 2023( wrzesień)- nadal

    Maria Mamak                            z-ca kierownika 1969-1970

    Stanisław Ociepka                   z-ca dyrektora 1984-1988, 1988 (grudzień)-2007

                                                       dyrektor 1988 (sierpień)-1988 (grudzień)

    mgr Beata Romaniuk               z- ca dyrektora 2023( wrzesień)- nadal

    mgr Michał Twaróg                  kierownik 1967-1969

    mgr Wiesław Wójtowicz         z-ca dyrektora 2002 (wrzesień)-2002 (grudzień)

                                                     dyrektor 2002 (grudzień)-2022(listopad);

                                                      z- ca dyrektora 2022(listopad)-  2023(sierpień)

    mgr Wojciech Wroński          dyrektor 1980 (styczeń) - 1980 (wrzesień)

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. płk. Józefa Jońca w Limanowej
   • (18) 3371401
   • Fax: (18) 3379 282 (18) 3379 281 sekretariat (18) 3379 285 pokój nauczycielski (18) 3379 286 świetlica (18) 3379 287 higienistka (18) 3379 288 pedagog (18) 3379 289 logopeda (18) 3379 290 hala sportowa
   • ul. S. Jordana 3 34-600 Limanowa Poland
   • Inspektorem ochrony danych osobowych jest p. Magdalena Buczak, iod@miasto.limanowa.pl
  • Logowanie