• Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych szkół, ośrodkiem edukacji czytelniczej i medialnej uczniów, ośrodkiem doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela. Biblioteka uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i korzystania z innych bibliotek. 
     Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice.
     Czas otwarcia biblioteki jest podporządkowany potrzebom uczniów, w związku z tym godziny jej otwarcia obejmują dni od poniedziałku do piątku  od 730 – 1630.

     WYPOSAŻENIE BIBLIOTEKI
     Biblioteka składa się z wypożyczalni służącej gromadzeniu, opracowywaniu i wypożyczaniu książek oraz czytelni, wyposażonej w komputery, drukarkę oraz skaner. Czytelnia to także miejsce przeznaczone do korzystania z księgozbioru podręcznego i czasopism.

     ZASOBY BIBLIOTEKI
     Księgozbiór liczy 14047 woluminów. W bibliotece dostępne są lektury szkolne, literatura młodzieżowa, powieści obyczajowe, religijne, przygodowe, fantastyczne, pozycje popularnonaukowe, książki dydaktyczne dla nauczycieli, materiały o tematyce regionalnej, a także szeroki wybór baśni, bajek i wierszyków dla dzieci. Dzięki wolnemu dostępowi do półek uczniowie mogą samodzielnie dokonywać wyboru poszukiwanych pozycji. 
     Ponadto bibliotekarze służą pomocą przy wyszukiwaniu potrzebnych książek, informacji, zagadnień i innych materiałów. Biblioteka prenumeruje: „Gazetę Krakowską” oraz czasopisma w tym metodyczne dla nauczycieli takie jak: „Biblioteka w Szkole”,  „Geografia w Szkole”, „Język Polski w Gimnazjum”, „Język Polski w Szkole 4 – 6”, „Nowa Szkoła”, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, „Wszystko dla Szkoły”, „Życie Szkoły”, „Świetlica w Szkole”. W prenumeracie biblioteki są też czasopisma o innej tematyce jak  „Echo Limanowskie”  
     i ,„Komputer Świat”, a także dla dzieci i młodzieży”: Victor Junior”, "Kumpel", „Victor Gimnazjalista”, „Mały Gość Niedzielny”, „Promyczek Dobra”, Świerszczyk”, „Poznaj Swój Kraj”, „Poznaj Świat”.Od 2012 r. istnieje w bibliotece dział z literaturą w j. angielskim i j. niemieckim, który służy uczniom z zaawansowaną znajomością tych języków. Celem dostarczenia dodatkowych wiadomości odnośnie najczęściej poszukiwanych zagadnień w bibliotece dostępne są teczki tematyczne, gdzie gromadzone są różnego rodzaju informacje z danego zakresu (wycinki prasowe, artykuły, fotografie, noty biograficzne).Warto zaznaczyć, iż księgozbiór szkolnej biblioteki został w całości skatalogowany za pomocą programu komputerowego MOL NET+. W ramach wspomnianego programu powstała i jest na bieżąco aktualizowana kartoteka zagadnieniowa ułatwiająca wszelkie poszukiwania tematyczne. Prócz książek i czasopism można znaleźć w naszej bibliotece również dodatkowe pomoce dydaktyczne w postaci programów multimedialnych i płyt CD. Ponadto każdy komputer w czytelni wyposażony jest  w przeglądarkę MOL NET+, dzięki której uczniowie mogą sami przeglądać lub poszukiwać interesującej ich książki znajdującej się w księgozbiorze biblioteki.

     AKTUALNE CELE I ZADANIA
     Biblioteka współpracuje z nauczycielami podczas przygotowywania uczniów do konkursów i olimpiad w zakresie wyszukiwania i gromadzenia materiałów. Inicjuje również szkolne konkursy czytelnicze, plastyczne, recytatorskie, spotkania czytelnicze, poranki literackie i inne.
     W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” we współpracy ze świetlicą organizowane są cotygodniowe spotkania czytelnicze o różnej tematyce. 
     Co roku w poczet czytelników przyjmowani są uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej, którzy zapoznają się z regulaminem biblioteki i składają uroczyste ślubowanie. Pracownicy biblioteki dbają o dostosowanie wyglądu pomieszczenia do aktualnych wydarzeń i rocznic, czemu służą liczne gazetki okolicznościowe oraz dekoracje. Nieocenioną pomocą w ich wykonaniu są uczniowie należący do aktywu bibliotecznego. 
     W ramach propagowania czytelnictwa wśród uczniów, organizowane są dni nowości książkowych. Nie ograniczamy się tylko do własnych propozycji, dlatego też by poznać gusta czytelnicze naszych uczniów zachęcamy do wrzucania karteczek do skrzynki dezyderatowej znajdującej się w bibliotece z własnymi propozycjami książek, które chętnie znaleźliby na półkach swojej szkolnej biblioteki.
     Biblioteka szkolna współpracuje z kółkiem dziennikarskim i gazetką "Trójką" przekazując na biężąco wydarzenia z jej działalności.
      

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. płk. Józefa Jońca w Limanowej, ul. Jordana 3
   • sekretariat.sp3@miasto.limanowa.pl
   • Fax: (18) 3379 282 (18) 3371 401 sekretariat (18) 3379 281 sekretariat (18) 3379 285 pokój nauczycielski (18) 3379 286 świetlica (18) 3379 287 higienistka (18) 3379 288 pedagog (18) 3379 289 logopeda (18) 3379 290 hala sportowa
   • 34-600 Limanowa ul.S. Jordana 3
   • darek2006@gmail.com
   • Inspektorem ochrony danych osobowych jest p. Magdalena Buczak, iod@miasto.limanowa.pl
  • Logowanie